Στην PMS ΑΚΑΔΗΜΟΣ μοιραζόμαστε ένα όραμα : Να αναζητάμε συνεχώς το πιο εξελιγμένο προϊόν και να ξεπερνάμε τις προηγούμενες κατακτήσεις μας.

  • Ισχυρή θέση στην εγχώρια αγορά

Στόχος της εταιρείας είναι να διατηρήσει και να ισχυροποιήσει τη θέση της στην εγχώρια αγορά, ως μία ανταγωνιστική και πρωτοποριακή εταιρεία, δημιουργώντας ταυτόχρονα μια διευρυμένη πελατειακή βάση.

  • Νέες οικολογικές συσκευασίες

Παράλληλα εργάζεται πυρετωδώς στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης προκειμένου να προσφέρει στους πελάτες της νέα, βελτιωμένα και πιστοποιημένα προϊόντα εναρμονισμένα με την ελληνική νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για υγιεινές και οικολογικές συσκευασίες

  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Προκειμένου να επιτύχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα επιδιώκει με έξυπνους τρόπους αφενός την συμπίεση του κόστους, αφετέρου τη διάθεση στην αγορά μοναδικών προϊόντων.

  • Σεβασμός στο περιβάλλον υποστηρίζοντας την κυκλική οικονομία

Επιδιώκουμε τα προϊόντα μας να είναι ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ και ταυτόχρονα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ. Υποστηρίζουμε το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης έχοντας σκοπό την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, μέσω ευφυέστερης χρήσης των πόρων σε μια σύγχρονη οικονομία που συμβάλλει στην ευημερία των πολιτών.

  • Επένδυση στον άνθρωπο

Η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό είναι το κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε μικρής ή μεγάλης επιχείρησης. Ένας από τους κεντρικούς στόχους είναι η παροχή της δυνατότητας για ενίσχυση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας των εργαζομένων μέσω εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων.

  • Εξαγωγική δραστηριότητα

Η εξαγωγική δραστηριοποίηση της επιχείρησης είναι ένας από τους βραχυπρόθεσμους στόχους της PMS AKADIMOS καθώς διαθέτει τα εχέγγυα και την κουλτούρα εξωστρέφειας στους κόλπους της.