Η διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και των προσφερόμενων υπηρεσιών αποτελεί για την PMS ΑΚΑΔΗΜΟΣ τον πυρήνα ολόκληρης της παραγωγικής διαδικασίας.

Βάσει αυτής της αρχής, η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 22000:2018 καλύπτοντας τις βασικές απαιτήσεις των αρχών του HACCP.

Κατεβάστε το ISO 22000:2018 εδώ

Με συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας και ορθής παραγωγικής διαδικασίας καθώς επίσης με διαρκείς επιτόπιους και εργαστηριακούς ελέγχους, η εξειδικευμένη ομάδα Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων δεσμεύεται ότι όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες διατηρούν υψηλά standards ποιότητας και συμμορφώνονται με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Κατεβάστε την πολιτική ασφάλειας τροφίμων εδώ.

Η εταιρεία μας εκδίδει δήλωση συμμόρφωσης στους πελάτες – συνεργάτες, δηλώνοντας την ορθή πρακτική εφαρμογής των κανόνων υγιεινής που διέπουν την παραγωγική διαδικασία και την συμμόρφωση των υλικών που επεξεργάζεται, με τους κανονισμούς ασφάλειας τροφίμων.